top of page
Search

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในบริบทของไทย

By Ayush Barik

Translated by Nattapol Kiatchaipipat


ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออะไร? เทคโนโลยีได้รับอิทธิพลมากมายจากวัฒนธรรม และเทคโนโลยีบางอย่างก็สามารถถูกสร้างขึ้นได้เพราะวัฒนธรรม ไม่เพียงเท่านั้น เทคโนโลยียังช่วยสร้างวัฒนธรรมของมันเองอีกด้วยเพราะว่ามันส่งผลต่อวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันมากและส่งผลกระทบต่อกัน ดังนั้น หากเป็นกรณีนี้ เมื่อเทคโนโลยีแพร่กระจายจากประเทศพัฒนาแล้ว (MDCs) ไปยังประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า (LDCs) เราก็ควรจะพิจารณาผลกระทบของวัฒนธรรมในประเทศหลัง หรือมากกว่านั้น LDC ควรได้รับการสอนให้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ในบริบทของวัฒนธรรมของตนเอง


อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ทันสมัยผ่านความช่วยเหลือของ MDCs เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่นี่จึงไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ สิ่งนี้ทำให้เกิดการขาดการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมไทยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบที่ประเทศไทยสูญเสียวัฒนธรรมของตนเองไปโดยหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมอื่น ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง ตั้งแต่อาหารที่เรากิน การเดินทาง ไปจนถึงการปกครอง และวิธีที่เราเข้าสังคมกับผู้อื่น ดังนั้นถ้าหากว่าเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มาจากประเทศอื่น งั้นก็แสดงว่าประเทศไทยกำลังหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตนเอง เนื่องจากวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติมีความสำคัญมาก การหลอมรวมนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อประเทศไทย


เราจำเป็นที่จะต้องสังเกตด้วยว่าการหลอมรวมนี้ไม่เหมือนกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน


การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดี รูปแบบของการทำให้ทันสมัยนี้เคยนำไปสู่ความแปลกแยก ดังที่

อ.โสรัจจ์ ศาสตราจารย์วิชาปรัชญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ “ความแปลกแยก”

ที่เขาเกล่าถึงนี้เป็นผลมาจากการยัดความคิดสมัยใหม่ในประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมที่มีอยู่ก่อน แม้ว่าการขาดการบูรณาการนี้จะทำให้เกิดปัญหาการหลอมรวมกันอย่างหนัก แต่ส่วนอื่น ๆ ของโลกกลับสามารถเพลิดเพลินไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ได้


นั่นก็เพราะว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อเทคโนโลยี


ตัวอย่างเช่น เครื่องนวดแป้งและลูกกลิ้งซึ่งสร้างโดย Judy Woodford Reed (เป็นผู้หญิงแอฟริกัน-อเมริกันคนแรกที่ได้รับสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา) ในปี 1884 มันถูกสร้างขึ้นเพราะความจำเป็นในการทำแป้งให้ดีและเร็วขึ้นสำหรับขนมปัง ขนมปังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอเมริกัน และหากไม่มีมัน เครื่องนวดแป้งและลูกกลิ้งก็คงไม่มีอยู่เช่นกัน ถ้าอย่างนั้น การปรับปรุงด้านวิศวกรรมที่มาพร้อมกันก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นกัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของหลายๆครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าหากเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นในบริบทของวัฒนธรรมเหล่านี้ มันก็อาจจะก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากมายในด้านเทคโนโลยี สิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับประเทศไทยด้วย


ท้ายที่สุดแล้ว การขาดการบูรณาการระหว่างวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ทำให้เกิดปัญหาในการหลอมรวมกันของวัฒนธรรม และหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข มันก็อาจมีประโยชน์เพิ่มเติมในการทำให้โลกของเราสมบูรณ์มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ


ตามคำของ อ.โสรัจจ์ เราต้องฝึกที่จะ “ปลูกวิทยาศาสตร์ในดินไทย” หมายความว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับการพัฒนาที่นี่ในบริบทของวัฒนธรรมไทย แต่มันก็พูดง่ายกว่าทำ และมันก็ฟังดูยาก อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ เพราะมันไม่เพียงแต่แก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว แต่ยังสร้างผลประโยชน์ใหม่ๆให้กับเราอีกด้วย ไม่ใช่แค่เพียงแต่สำหรับประเทศไทย แต่สำหรับส่วนอื่นๆ ของโลกด้วย


References


About the Author Zaid Jilani Zaid Jilani is Greater Good‘s Bridging Differences Writing Fellow. A journalist originally from Atlanta, & Zaid Jilani Zaid Jilani is Greater Good‘s Bridging Differences Writing Fellow. A journalist originally from Atlanta. (n.d.). Why Are Asian Americans Being Attacked and What Can You Do About It? Retrieved from https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_are_asian_americans_being_attacked_and_what_can_you_do_about_it


Covid 'hate crimes' against Asian Americans on rise. (2021, May 21). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56218684


Dyson, M. E., White, J. B., Sitrin, S. S., & Gerstein, B. M. (n.d.). Whose President Was He? Retrieved from https://www.politico.com/magazine/story/2016/01/barack-obama-race-relations-213493/


What's behind the rise in hate crimes targeting Asian Americans? (n.d.). Retrieved from https://news.cgtn.com/news/2021-04-04/What-s-behind-the-rise-in-hate-crimes-targeting-Asian-Americans--ZbD247NLws/index.html


White supremacy. (n.d.). Retrieved from https://www.britannica.com/topic/white-supremacy


1,294 views0 comments

Recent Posts

See All

Throughout 2021 and 2022, members have written blogs on relevant issues in Thailand. These were collected in the following document. Please note that the texts are in the Thai language. https://docs.g

By Jerry Liang Translated by Nattapol Kiatchaipipat ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ประเด็นด้านศีลธรรมและจริยธรรมก็ได้รับความสนใจมากขึ้น ประเด็นต่างๆอย่าง “เราควรแก้ไขจีโนมของเด็กหรื

By: Phuriwat Sangkasanee An Introduction (The Industrial Revolution) Who knew the 18th century would introduce such a big revolution to the world? By revolution, we are talking about the industrial re

bottom of page