top of page
Search

การวิจัยที่ผิดจรรยาบรรณ: การทดลองทีโนโฟเวียร์ของไทย

By Jerry Liang

Translated by Nattapol Kiatchaipipat


ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ประเด็นด้านศีลธรรมและจริยธรรมก็ได้รับความสนใจมากขึ้น ประเด็นต่างๆอย่าง “เราควรแก้ไขจีโนมของเด็กหรือไม่”, “เราควรให้สิทธิ์หุ่นยนต์ในการฆ่าหรือไม่” และ “เราควรตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือไม่” หลายประเทศมีปัญหาด้านจริยธรรมและศีลธรรมระหว่างการศึกษาวิทยาศาสตร์ และประเทศไทยก็ไม่ต่างกัน


ตัวอย่างหนึ่งของการทดลองสำคัญของไทยที่ทดลองบนมนุษย์ และถูกถือว่าผิดจรรยาบรรณคือการทดลองใช้ ทีโนโฟเวียร์สำหรับการป้องกันโรค HIV ซึ่งเริ่มในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 การทดลองนี้ศึกษาการใช้ ทีโนโฟเวียร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้ยาฉีด (IDUs) ผู้เข้าร่วมครึ่งหนึ่งจะได้รับ ทีโนโฟเวียร์ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะได้รับยาหลอก ประเทศไทยเข้มงวดกับ IDU มาตลอด ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการวิสามัญฆาตกรรมมากถึง 3,000 ครั้ง อย่างไรก็ตาม นักวิจัยชาวไทยเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะต้องแน่ใจว่าสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วมจะไม่ถูกล่วงละเมิด ชุมชนหลักสองแห่งที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการทดลอง HIV ครั้งนี้คือ เครือข่ายผู้ใช้ยาไทย (TDN) และกลุ่มผู้สนับสนุนการรักษาเอดส์ของไทย (TTAG) แต่ว่ารัฐบาลไทยกลับมองข้ามข้อกังวลของพวกเขา“เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ผู้ใช้ยาอย่างเราได้รับการปฏิบัติน้อยกว่ามนุษย์ ไม่คุ้มกับศักดิ์ศรีและสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับผู้อื่น แม้ว่านักวิจัยจะทราบดีว่า IDU ของไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่พวกเขาก็ปฏิเสธที่จะจัดหาอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดในบริบทของการทดลองนี้แม้จะใช้ยาหลอกก็ตาม” - ไพศาล สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการรักษาเอดส์ไทย (TTAG)


ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือการขาดเข็มและหลอดฉีดยาที่ปราศจากเชื้อสำหรับผู้เข้าร่วม ความกังวลอีกประการหนึ่งก็คือการที่ รัฐบาลตั้งใจจะให้ทีโนโฟเวียร์แก่กลุ่มยาหลอกเป็นเวลา 1 ปีหลังจากการทดลอง ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมจะไม่ได้รับอะไรเลย บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงสุดเท่านั้นที่จะได้รับ ทีโนโฟเวียร์เป็นระยะสั้นๆ นักวิจัยเห็นว่าสิ่งนี้มันผิดจรรยาบรรณ จึงมีการเจรจาเพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับ ทีโนโฟเวียร์ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยก็ยังเชื่อว่าผู้เข้าร่วมทุกคนควรได้รับมาตรฐานการดูแลสูงสุด รวมถึงการส่งต่อที่มีคุณภาพ การสนับสนุนและการรักษา


รัฐบาลยังคงบังคับให้ IDUs เข้าร่วมในการทดลองใช้ ทีโนโฟเวียร์นี้ และ IDU ที่เข้าร่วมในการทดลองนี้มักเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยเมธาโดน นันทพล ชื่นสุขลิน ซึ่งเคยเข้าร่วมการทดลองวัคซีนในกลุ่ม IDU ในกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้ เล่าว่า“ผมกลัวว่าถ้าผมปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการทดลอง ผมอาจทำให้เจ้าหน้าที่คลินิกไม่พอใจ หรือมันอาจจะส่งผลเสียต่อเมธาโดนที่ผมได้รับ”


ชุมชนเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทยไม่ได้ไร้เดียงสาเกี่ยวกับศีลธรรมของการทดลองทางคลินิก ผู้คนจำนวนมากได้รับอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการทดลองโรคเอดส์ในอดีตที่มีข้อกังวลด้านศีลธรรม อย่างไรก็ตาม TDN และ TTAG แต่ให้ความเห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่าพวกเขาสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อลดภาระของเอชไอวีในประชากรโลก และต้องการให้การทดลองนี้ดำเนินต่อไป ชุมชน TDN และ TTAG ได้แนะนำให้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธาน เพื่อจัดการกับปัญหาการป้องกัน การรักษา และการดูแลเอชไอวีในการทดลองนี้ พวกเขาแนะนำว่าสมาชิกควรจะประกอบไปด้วยผู้แทน TDN สองคน ผู้แทนสภากาชาดไทย และผู้แทนรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน จากมุมมองของ Science for the People Thailand เราสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการบีบบังคับของผู้ด้อยโอกาสให้ทำการทดลองที่ไม่ต้องการ แต่ถ้าหากว่าการทดลองนั้นเป็นไปตามหลักจริยธรรมและเกิดขึ้นโดยสมัครใจ เราก็เป็นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนต่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ


References


DEFINE_ME, www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673605665014/fulltext.


Alcorn, Keith. “Thai Tenofovir Trial Runs into Trouble after Ethics Protests from Drug Users.” Aidsmap.com, 10 Mar. 2005, www.aidsmap.com/news/mar-2005/thai-tenofovir-trial-runs-trouble-after-ethics-protests-drug-users.


Chua, Arlene, et al. “The Tenofovir Pre-Exposure Prophylaxis Trial in Thailand: Researchers Should Show More Openness in Their Engagement with the Community.” PLoS Medicine, Public Library of Science, Oct. 2005, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1261513/.

2,503 views0 comments

Recent Posts

See All

Throughout 2021 and 2022, members have written blogs on relevant issues in Thailand. These were collected in the following document. Please note that the texts are in the Thai language. https://docs.g

By Ayush Barik Translated by Nattapol Kiatchaipipat ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออะไร? เทคโนโลยีได้รับอิทธิพลมากมายจากวัฒนธรรม และเทคโนโลยีบางอย่างก็สามารถถูกสร้างขึ้นได้เพราะวัฒน

By: Phuriwat Sangkasanee An Introduction (The Industrial Revolution) Who knew the 18th century would introduce such a big revolution to the world? By revolution, we are talking about the industrial re

bottom of page