top of page
Search

ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล

Updated: Oct 12, 2022

By: Phuriwat Sangkasanee


นับตั้งแต่การระบาดของไวรัสโคโรน่า ผู้คนต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก อีกทั้งเหตุการณ์นี้ได้นำไปสู่คำสาปที่ร้ายแรงแก่ชาวเอเชีย อัตลักษณ์ส่วนบุคคุลของชาวเอเชียถูกลบล้างได้เพียงแค่จากการสันนิษฐาน จากบุคคลรายหนึ่งที่แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ไปสู่ชุมชนชาวจีนทั้งหมดที่ถูกละเลย และตอนนี้ถึงประชากรเอเชียทั้งหมดที่ถูกมองในแง่ลบ


เมื่อเวลาผ่านไปความเกลียดชังของชาวเอเชียกลับรุนแรงมากขึ้น คำถามคือ ความเกลียดชังของชาวเอเชียเริ่มต้นได้อย่างไร?


ตามรายงานของ CGTN News การเลือกปฏิบัติและเกลียดชังทางเชื้อชาติต่อชาวเอเชียนั้นมีความโดดเด่นมาตลอดหลังทศวรรษ 1850 หลังจากที่ผู้อพยพชาวเอเชียกลุ่มแรกมาถึงสหรัฐอเมริกา จึงเกิดคำจำกัดความมาว่า "อำนาจสูงสุดสีขาว" ซึ่งเป็นความเชื่อที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 19 คำนี้แสดงให้เห็นว่าคนผิวขาวเหนือกว่าเผ่าพันธุ์อื่นอย่างไร


การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ทำให้สถานการณ์แย่ลง กลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอิทธิพลในอดีตสนับสนุนอำนาจสูงสุดของคนผิวขาว ซึ่งทำให้หลายคนเข้าใจผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดด้อยกว่า เป็นไปได้เช่นกันที่จุดเริ่มต้นของความเกลียดชังในเอเชียก่อนเกิดโรคระบาดเกิดจากความริษยาของคนผิวขาวจากการอพยพของชาวเอเชีย


คำถามที่แท้จริงคือใครเป็นผู้กำหนดคุณค่าของพวกเขา ตัวอย่างเช่น บารัค โอบามาที่เป็นคนต่างเชื้อชาติขัดต่อคุณสมบัติของเขาในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ทำไมคนถึงกำหนดคนอื่นด้วยสีผิวหรือเชื้อชาติ? บุคคลจะดูดีเมื่อใส่สูทสีเนื้อ? ไม่มีหลักฐานทางชีววิทยาที่บ่งชี้ว่าชาวเอเชียด้อยกว่า แล้วประเด็นของขบวนการเกลียดชังเอเชียคืออะไร? ผู้คนแค่ผิดหวังที่โลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดใหญ่ ดังนั้นจึงทำให้เกิดความโกรธต่อ


คนที่ทำให้เกิดโรคระบาดนี้หรือไม่? หลายคนมักคาดเดาว่าการกระทำของคนๆ เดียวทำให้ทั้งทวีปได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในกลุ่มนั้นผิด


ความเกลียดชังไม่ได้เป็นเพียงการเหยียดผิว แต่ยังไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่ความผิดของใคร


เมื่อพวกเขากลายเป็นพาหะของไวรัส (เว้นแต่พวกเขาจะตั้งใจรับไวรัสเอง ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องในบทความนี้) ไวรัสติดและแพร่พันธุ์ พวกมันยังรับเอาเซลล์อื่นๆ และสืบพันธุ์ในเซลล์เหล่านั้นด้วย เป็นวัฏจักรปกติของไวรัส ไวรัสสร้าง DNA/RNA ในร่างกายมนุษย์และ จึงเป็นการที่ไวรัสกำลังใช้เซลล์ของเราในการผลิตซ้ำของพวกมันภายในร่างกายเรา


ซึ่งไวรัสสามารถแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การไอหรือจาม


ไวรัสนี้แพร่กระจายและเป็นวัฎจักร ซึ่งหลายคนไม่สามารถยอมรับการแพร่กระจายได้ และเริ่มกล่าวโทษคนเอเชีย แต่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา หากสังคมมีความหวัง ทุกๆคนต้องร่วมมือและปฏิบัติต่อกันอย่างอย่างเท่าเทียมgif

References About the Author Zaid Jilani Zaid Jilani is Greater Good‘s Bridging Differences Writing Fellow. A journalist originally from Atlanta, & Zaid Jilani Zaid Jilani is Greater Good‘s Bridging Differences Writing Fellow. A journalist originally from Atlanta. (n.d.). Why Are Asian Americans Being Attacked and What Can You Do About It? Retrieved from https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_are_asian_americans_being_attacked_and_what_can_you_do_about_it Covid 'hate crimes' against Asian Americans on rise. (2021, May 21). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56218684 Dyson, M. E., White, J. B., Sitrin, S. S., & Gerstein, B. M. (n.d.). Whose President Was He? Retrieved from https://www.politico.com/magazine/story/2016/01/barack-obama-race-relations-213493/ What's behind the rise in hate crimes targeting Asian Americans? (n.d.). Retrieved from https://news.cgtn.com/news/2021-04-04/What-s-behind-the-rise-in-hate-crimes-targeting-Asian-Americans--ZbD247NLws/index.html White supremacy. (n.d.). Retrieved from https://www.britannica.com/topic/white-supremacy


1,053 views0 comments

Recent Posts

See All

Throughout 2021 and 2022, members have written blogs on relevant issues in Thailand. These were collected in the following document. Please note that the texts are in the Thai language. https://docs.g

By Jerry Liang Translated by Nattapol Kiatchaipipat ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ประเด็นด้านศีลธรรมและจริยธรรมก็ได้รับความสนใจมากขึ้น ประเด็นต่างๆอย่าง “เราควรแก้ไขจีโนมของเด็กหรื

By Ayush Barik Translated by Nattapol Kiatchaipipat ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออะไร? เทคโนโลยีได้รับอิทธิพลมากมายจากวัฒนธรรม และเทคโนโลยีบางอย่างก็สามารถถูกสร้างขึ้นได้เพราะวัฒน

bottom of page